ARTBIZNESFRANCISZEK STAROWIEYSKIRYSUNKI I SZKICE

FRANCISZEK STAROWIEYSKI

Akt

Tytuł: Akt

Czas powstania: 1980

Technika: ołówek i kredka na papierze

Wymiary: 55 x 42 cm, opr. 74 x 61 cm

Cena na żądanie