JERZY DUDA-GRACZ

MALARSTWO
JDG Jurajska wenus 1985 olej 28,5 x 22 cm w świetle oprawy bez ramy
Jurajska Wenus