HENRYK STAŻEWSKI

MALARSTWO
Henryk Stażewski, Bez tytułu, 1982
Bez tytułu