ARTBIZNESFRANCISZEK STAROWIEYSKIRYSUNKI I SZKICE

FRANCISZEK STAROWIEYSKI

Akt
starowieyski

Tytuł: Akt

Czas powstania: 1980

Technika: ołówek i kredka na papierze

Wymiary: 55 x 42 cm

Cena na żądanie